Pravidla ochrany soukromí

Zpracování a ochrana osobních údajů
: Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. května 2018 a nahrazují předchozí prohlášení o ochraně osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb.
: Pro návštěvníky webových stránek  www.konzultacnistudio.cz  zákazníky svěřujících své osobní údaje. Zodpovědnost za ochranu osobních údajů a zabezpečení je na správci dat Kataríně Markové. Seznámení se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy které jsou v souvislosti s GDPR ( Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ).
​1. Správce osobních údajů
​Katarína Marková, IČ 63549051, tel. č 608 971 160

​Správcem osobních údajů jsou splněny veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, osobní údaje jsou zpracovány jen na základě platného právního důvodu a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti - či uděleného souhlasu, dle článku 13 GDPR je plněna informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a plně respektována práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
​2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
​Svěřené osobní údaje jsou zpracovány z následujících důvodů :
- Poskytování služeb a plnění smlouvy
​- Osobní údaje v rozsahu : fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu pokud je potřeba k plnění smlouvy ( např. dodání zboží poštou na adresu ).
- Vedení účetnictví.
​- Pro vystavování a evidenci příjmových dokladů ( fakturační údaje ).
​- K zasílání obchodních sdělení je využita e-mailová adresa pouze se svolením.
- Kdykoliv je možné zasílání e-mailových zpráv odhlásit.
​- Cookies - při procházení webových stránek www.konzultacnistudio.wgz.cz, www.konzultacnistudio.shop1.cz, je možné zaznamenávat IP adresu.
​3. Doba uložení osobních údajů
​Osobní údaje jsou ponechány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.
​4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
​Osobní údaje jsou opatrovány a je k nim přistupováno s veškerou úctou. S osobními údaji je nakládáno jen Katarínou Markovou a vše s tím je vázáno mlčenlivostí, zpracování je z největší části telefonicky bez třetí strany. K rozesílání zásilek je spolupráce s Českou poštou. Osobní údaje jsou schraňována pouze v oblasti České republiky, Evropské unie.
​5. Práva v rámci ochrany osobních údajů
​- Právo na informace a právo na přístup - do 30 dnů od žádosti je doloženo jaké osobní údaje jsou zpracovávány a z jakých důvodů.
​- Právo na omezení zpracování je možné využít i z důvodů, že jsou údaje nepřesné, že je zpracování nezákonné a je rozhodnutí některá data ponechat, pokud je vznesena námitka proti zpracování. Je možné omezit rozsah osobních údajů - nebo účelů zpracování.
​- Právo na výmaz ( být zapomenut ) - do 30 dnů jsou vymazány veškeré osobní údaje ze systému - na základě žádosti, pokud zákon nestanoví jinak ( např. daňové doklady apod. ).
​- Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že s osobními údaji není naloženo v souladu se zákonem. Pokud je možné o případném pochybení nejprve informovat správce osobních údajů Katarínu Markovou        tel č. 608 971 160.
​- Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - kdykoliv i při obdržení jakéhokoliv e-mailu poslaného Katarínou Markovou je možné se odhlásit.
​6. Mlčenlivost
​Povinnost Kataríny Markové je zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, to i po skončení smluvního vztahu.                Pouze se souhlasem daného subjektu jsou osobní údaje vydány jiné třetí straně.
: Úřad pro ochranu osobních údajů
the office for personal data protection
Registrační číslo : 00056968
: © Katarína Marková 2015 - 2024 Konzultační studio
stabilnění životního směru.
: © Marková Katarína - Konzultační studio - Vydavatelství.
Identifikátor - Innternational standard book number : ISBN 978-80-906039, ISBN 978-80-906999​, ISBN 978-80-907687, ISBN 978-80-88388, ISBN 978-80-7680.
: Identifikační číslo : 63549051 Katarína Marková
Záchlumí 82, 349 01 Stříbro