Obchodní podmínky                                                                                                                                                      www.konzultacnistudio.cz

I. Charakter: Kurz/online kurz/minikurz/audio kurz, přednáška, dárkový poukaz, publikace, výrobek vyrobený © Katarínou Markovou = produkt. Kurz/online kurz/minikurz/audio kurz = je mluvený výklad, mimoškolní výchova, vzdělávání, školení.
Přednáška/online přednáška = je mluvený výklad, mimoškolní výchova, vzdělávání, školení.
Dárkový poukaz = je cenina s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb, zboží.
Publikace = je brožovaný skript. Koučink = je mimoškolní výchova, vzdělávání, školení. Výrobek vyrobený © Katarínou Markovou = obraz, magnetická cedulka, motivační magnety.

: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.                                                                                                                                II. Objednávka : Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím.

: Jakékoliv šíření díla je trestné na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.

III. Platba kurzu/online kurzu/minikurzu/audio kurzu
: Platební metoda kurzu/online kurzu/minikurzu/audio kurzu  je celou částkou po potvrzení objednávky dohodou.
: Příjmový pokladní doklad je po zaplacení celé částky vystaven dle dohody.
: Potvrzení datumu, času, místa konání kurzu/online kurzu je před i po přijetí celé částky.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
IV. Platba přednášky/online přednášky
: Platební metoda přednášky/online přednášky je celou částkou po potvrzení objednávky.
: Potvrzení datumu, času, místa konání přednášky/online přednášky je před i po přijetí celé částky.
: Příjmový pokladní doklad je vystaven po zaplacení celé částky.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
V. Platba dárkového poukazu/výrobku vyrobeného © Katarínou Markovou
: Platební metoda bankovním převodem i dobírkou je po potvrzení objednávky.
: Platební metoda dobírkou je platba dopravci : České Poště.
: Částka dobírky je cena dárkového poukazu + 130,-Kč poštovné, balné, dobírkou: 14,-Kč.
: Částka platby bankovním převodem je cena dárkového poukazu + 130,-Kč poštovné, balné.
: Změna dodací lhůty i ceny poštovného vyhrazena.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
VI. Způsoby doručení dárkového poukazu/výrobku vyrobeného © Katarínou Markovou 
: Doručení dárkového poukazu na adresu.
: Dopravce : Česká Pošta.
: Doručení dárkového poukazu/výrobku vyrobeného © Katarínou Markovou i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí objednávky, pokud je platební metoda dobírkou.
: Doručení dárkového poukazu/výrobku vyrobeného © Katarínou Markovou i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí platby bankovním převodem.
: Změna dodací lhůty i ceny poštovného vyhrazena.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
VII. Platba publikace
: Platební metoda dobírkou i bankovním převodem je po potvrzení objednávky.
: Platební metoda dobírkou je platba dopravci : České Poště
: Poštovné, balné je : 130,-Kč , dobírkou:  + 14,-Kč
: Změna dodací lhůty i ceny poštovného vyhrazena.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
VIII. Způsob doručení publikace
: Doručení publikace na adresu.
: Dopravce : Česká Pošta.
: Doručení publikace i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí objednávky, pokud je platební metoda dobírkou.
: Doručení publikace i s Příjmovým pokladním dokladem je do 10 dnů od přijetí platby bankovním převodem.
: Změna dodací lhůty i ceny poštovného vyhrazena.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
IX. Reklamace
: Možnost reklamace je - telefonicky na číslo 608 971 160.
​ - emailem na konzultacnistudio@email.cz
: Reklamace je s uvedením důvodu.
: Reklamace je s Příjmovým pokladním dokladem o koupi od Markové Kataríny.
: Reklamace je vyřízena do 30 dnů od jejího vzniku.
​: Reklamační list je níže ke stažení
X. Vrácení produktu bez uvedení důvodu
: Vrácení produktu - dárkový poukaz, publikace je do 14 dnů bez uvedení důvodu v neporušeném obalu a s Příjmovým pokladním dokladem.
: V případě vrácení produktu do 14 dnů bez uvedení důvodu v neporušeném obalu a s Příjmovým pokladním dokladem je vrácená částka ceny produktu bez poštovného.
​: Oznámení o odstoupení od smlouvy i vracení produktu je níže ke stažení.
XI. Záruka
: Záruka je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
: Záruka se nevztahuje na - vady vzniklé běžným používáním.
- nesprávným použitím produktu.
- nesprávným skladováním.
: Záruka je pouze na výrobní vady. 

Obchodní podmínky telefonického koučinku

www.konzultacnistudio.cz  

I. Charakter: Koučink Koučink = je trénování, vedení.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.                                                                                                                              II. Objednávka : Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
III. Platba koučinku
: Platební metoda koučinku je celou částkou po potvrzení objednávky dohodou.
: Příjmový pokladní doklad je po zaplacení celé částky vystaven dle dohody.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.
IV. Způsob koučování
: Dohodou.
: Není nikdy nutné sdělovat osobní informace.
: Jakékoliv šíření díla je trestné
na základě platného zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ©​, duševní vlastnictví, vyhláška č. 2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o všeobecné úmluvě o autorském právu.                                                                                                                              : © Katarína Marková 2015 - 2024 Konzultační studio
                                 stabilnění životního směru.
: © Marková Katarína - Konzultační studio - Vydavatelství.                                                                                                 Identifikátor - Innternational standard book number: ISBN 978-80-906039, ISBN 978-80-906999​, ISBN 978-80-907687, ISBN 978-80-88388, ISBN 978-80-7680.: Identifikační číslo : 63549051 Katarína Marková

Záchlumí 82, 349 01 Stříbro

Reklamační list pro stažení 

Oznámení o odstoupení od smlouvy pro stažení