ASMR YouTube

ASMR- Autonomous Sensory Meridian Response  - autonomní senzorická meridiánová reakce-samostatná smyslově meridiánová reakce