Publikace 32

Přání pro sebeúctu, sebeovládání, sebekontrolu, sebekázeň, sebelásku :)

Přáním je možné zlepšit vše.

Tento sešitek (publikace) o velikosti A5 je plný jen krásných přání k tématu v názvu.

199,00 Kč